INDIVIDUEL SYSTEMISK OPSTILLING.

Systemisk Opstilling skal opleves !

Metoden er først og fremmes healende på sjæleplan og er helt unik og nærmest umulig at ord om sætte.

Har du en længsel efter at forandre noget i dit liv. Måske noget som du allerede har forsøgt at få bearbejdet via almindelig psykoterapi, og hvor det ikke helt er lykkedes; så kan det være at du skulle prøve Systemisk Opstilling.

Systemisk Opstilling er ikke terapi i den almindelig opfattelse, det er langt mere en måde hvormed vi ser med hele kroppen, og med de sansninger og stemninger vores krop og psyke er formet af.

Ved små og meget effektive øvelser gestalter vi din indre arkitektur, og ligesom laver et psykogeografisk billede, for at se hvordan det indre og det ydre “taler” sammen.

I Systemiske Opstilling arbejder vi med at se de tråde som har gjort at “noget” er gået i hårdknude, og derigennem at finde frem til – og forløse – de forviklinger, som kan ligge i dit systemet samt det familiesystemet, som du er formet og kommet af.
 
Metoden er utrolig effektiv til at sætte lys på de blokeringer, som vi ikke er bevidste om, og som vi ikke kan tænke os til. Ofte er det nemlig sådan at vi er bærere af følelsesmæssige forstyrrelse fra tidligere generationer eller af de dynamikker som har været svære i vores oprindelses familie. Det er også her, at sådan noget som “evig dårlig samvittighed”, loyalitet og hieraki kan spiller ind.
 
Når tidligere generationer har ekskluderet det, der var svært for dem at bære, så bliver næste generation bærere af de følelser og overbevisninger, som ikke blev inkluderet og fik sin plads. Vi vil højst sandsynligt ikke være være bevidste om hvor disse “nedarvede” følelser kommer fra, men blot være bærere af symptomerne. Når tingene bliver set og får sin rette plads i systemet og flowet er genskabt, så har det stor positiv indvirkning.
 
Når vi kender symptomet, kender vi vejen til årsagen !
 
Metoden Systemisk Opstilling, har vist sig utrolig gavnlig i forhold til at forebyggelse af depression og stress. 

Hvad kan man stille op?

Det vil være muligt at stille nærmest alt op, så længe det handler om dig.

Opstillingsmetoden er et usædvanligt præcist og alt inkluderende måde at synliggøre og tydeliggøre de underliggende årsager, til de udfordringer som du står i.

Jeg har erfaringer med følgende tematikker:

 • Angst og forbyggelse af angst
 • Indre skyggebørn
 • Selvværdstematikker
 • Relationstematikker
 • Misbrug
 • Tab og sorg
 • Følelsen af ikke at høre til eller eksklusion
 • Mobning
 • Utilstrækkelighed
 • Præstationsangst
 • Forbyggelse af depression
 • Stress forløsning
 • Stress forbyggelse
 • Tematikker som omhandler relationen til dine børn/forældre

Vores krop er et enormt værktøj i sig selv. Derfor vil du ofte opleve at du også, under en session, vil blive inviteret ud på gulvet, enten for at mærke/sanse eller for at lave enkelte øvelser i det vi kalder Psyko-Yoga.

Psyko-yoga er en måde hvormed vi kan forbedre vores jordforbindelse, lære at tage vores plads, grænse sætning eller få mere kropslig forståelse af hvorfor vores krop reagerer som den gør, ved for eksempel angst, nervøsitet, eller tvangsadfærd. 

KIRSTEN FORTÆLLER:

“Jeg er forundret !

Ja, det er nok det bedste ord jeg kan bruge. Da Janne introducerede mig for den her metode, må jeg være ærlig at sige at jeg tænkte mit. Hvordan kunne det at “lege” med figurer og filt, gøre en forskel.

Opstillingsmetoden har gjort at jeg den dag i dag, ikke længere lider af angst. Jeg er dybt taknemmelig og stadigvæk lidt forundret.

Jeg vil på det varmeste anbefale Janne. Hun kan virkelig noget med ord og det er som om, at hun hele tiden er flere skridt foran i processen – og det giver mega meget tryghed.”

METTE FORTÆLLER:

“Mødet med dig Janne, har ændret mit liv! Du har hjulpet mig til at håndtere min vrede og samtidig hjulpet mig hen til den sti, som fører mig hen til den vej jeg skal gå i livet.

Angst, stress og lavt selvværd var førhen en stor del af min hverdag, men med dine teknikker, metoder og dit fantastiske væsen, har jeg fået godt styr på det.

Jeg har blandt andet lært, at jeg skal respektere og acceptere mig selv og jeg kan nu kontrollere de signaler som jeg modtager fra forskellige individer. Du har givet mig lyst til at leve livet og til at være, mig”