HANDELS OG ABONNEMENTSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af:

CVR nr. . 37145920 Living Beautifully v/ Janne Skou, Allehelgensgade 33, 1. th., 4000 Roskilde.

Kontakt mig på janne@janneskou.dk.

Der afsendes en SMS besked dagen forinden med påmindelse på den aftalte tid.

Jeg er med til at behandle eller forbygge depressioner, fobier, angst og/eller smerter i sind og krop – via yoga, bevægelses terapi & systemisk opstilling.

Jeg foretager behandlinger med henblik på at helbrede sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Personoplysninger:

Der videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Janne Skou forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Brugsaftale:

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.
Ved køb af et online-produkt ved © Janne Skou inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Janne Skou. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Janne Skou online-produkter.
Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Behandlinger:

Jeg foretager behandlinger med henblik på at helbrede sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

Jeg er med til at behandle eller forbygge depressioner, fobier, angst og/eller smerter i sind og krop – via yoga, bevægelses terapi & systemisk opstilling.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Janne Skou tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Janne Skou forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Janne Skou kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Disclaimer:

Der skrivers, brugers og undervises i den viden, jeg har lært på mine mange uddannelser, kurser og workshops og det skal betragtes som en inspiration, som stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner.

Der er tillagt moms på parterapi sessioner.

Der bedes betales kontant, via MobilePay 11369 eller via bankoverførelse 4317 4317788800  efter hver behandling/session,  med mindre andet er aftalt.

Ved manglende betaling tillægges et gebyr på kr. 100,00. Hvis betalingen ikke er os i hænde, senest 10 dage efter, udsendes rykker nr. 2. på yderligere kr 100.

Afbudsregler:

Er du nødsagede til at melde afbud, skal det ske hurtigst muligt, så andre kan få tiden.

Ved udeblivelse – opkræves 50% af sessionens pris.

Ejerforhold:

Living Beautifully v/ Janne Skou, ejes af Janne Skou, CVR-nr 37145920/ yoga branche kode.