PARTERAPI.

Både sammen og individuelt.

Størst af alt er kærligheden.

Der kan være mange årsager til at man vælger at gå i par terapi. 

Det kan være at jeres kommunikation er gået i hårdknude, og at I er begyndt at forsvare jer selv over for hinanden, eller misforstå hinanden – eller helt er hold op med at kommunikere.

Når vi har behov for at forsvare os overfor vores partner, er det meget ofte fordi at vi føler os nødsagede til at lukke ned for “noget som gør ondt”, inden i os selv. 

Det kan også være at I ikke længere har tillid til hinanden. Det kan være at der har været utroskab eller at arbejdet eller andet, har taget jer væk fra hinanden.

Når tilliden vender til mistillid, vil mange af vores mønstre i vores system tage springet fra tryghed til utryghed. For langt de fleste vil utrygheden udmønter sig i skænderier, ukærlige monologer, stikpiller, kampen om økonomien, uenighed eller at kaste sig over arbejdet.

Det kan også være at I er holdt op med at elske med hinanden. Hvilket måske gør at det at nærme sig hinanden igen, kan føles som en næsten uoverkommelige tilnærmelse overfor hinanden. Det kan være på grund af sygdom, depression eller alt for meget arbejde i en periode.

Når først der er kommet afstand til hinanden, kan det være rigtig svært at nærme sig hinanden igen, på almindeligvis.

Her er systemisk par – terapi en rigtig god investering !

Vi tager udgangspunkt i jeres parforhold og dermed jeres relation til hinanden – og rummet i mellem jer.

Parforholdet handler om, at I er 2 individuelle personer, som kommer fra to forskellige måder at være i verden på; alt efter opvækst og dynamik og evt. tidligere forhold.

I skal give hinanden plads og rum til at være jer selv og samtidig give plads til det fælles “‘VI” – som gør jer til et par.

Det paradoksale er, at når begge parter får denne indsigt, opdager de at der ikke er noget galt med den anden, og at det hele mere eller mindre handler om at I er forskellige og at den forskel, er jeres styrke til at blive tættere – og blive den kvinde og den mand, som I begge længes efter.