Hvorfor kæmper mænd og kvinder om deres køns berettigelse?

Hvis vi starter helt tilbage, fra da mennesket blev til, så siges det jf. historien; at først blev manden skabt derefter kvinden. Det behøver ikke at være et faktum, det kunne i princippet ligeså godt være omvendt. Ingen ved, hvordan det hele egentlig startede, da det hele er baseret på en hypotese.

Men hvad hvis vi nu tager udgangspunkt i, at manden og kvinden blev “fremstillet” på samme tid – i samme sekund? Ville vores historie så se anderledes ud i dag…….

Ja, det vil jeg mene. Så er udgangspunktet nemlig ligeværdigt fra starten. Når der er ubalance i tingene, vil naturen helt naturligt forsøge at skabe balance enten på den ene eller anden måde.

Vi ved, at der skal en mand og en kvinde til at skabe liv. At livet i sig selv er en gave, er naturligvis en overbevisning, som er en del af individets selvværd, men jeg vil tro, at de færrest børn vil sige, at livet i sig selv er en hadegave.

Vi mennesker tiltrækkes af det modsatte køn – maskulin vs. feminin, i en fin naturlig balance for derigennem at skabe liv til overlevelse af vores race. Det er smukt i sig selv, at vi kan blive ved med at reproducere os selv, selvom alle ved, at livet ender en dag her på jorden, og at vi alle går samme vej. Nogle går herfra med en fyldt slikpose, og andre når aldrig at fylde posen op med andet end frustration og sygdom, før de må forlade deres fysiske krop her på jorden.

Jeg har flere gange støt på mennesker, som mener, at manden skal være mere feminin og kvinden mere maskulin. Jeg må indrømme, at man skal være meget varsom med sådan et udsagn. Vil det sige, at manden og kvinden så skal være ens? Og hvad ville det bidrage til? Set fra mit perspektiv skal vi ikke glemme, at vi er en del af naturen, og alt i naturen udspringer fra den feminine og maskuline energi. Som Ying og Yang. Lys og mørke. Nat og dag. Udvidende og sammentrækkende. Hvis der ikke er et skift mellem disse energier, så bliver det en fastlåst energi, som ingen levende energi har. Ilden slukkes, og vitaliteten daler drastisk. Når energien fastfryses og ikke længere er levende, bliver vi som individer “kede af det”, og der kan nemt opstå en følelse af utilstrækkelighed. Vi er derved så langt væk fra vores kerne, at vi kan gå hen og blive rigtig syge i både krop og sind.

For at en mand og en kvinde er i sin kerne og er i balance med deres eget køn, og dermed ikke bliver syge, så kan man som kvinde godt have en maskulin adfærd men bibeholde sin feminine energi. At kvinden skal fralægges sig sin kvindelighed og tage den maskuline dragt på; for at ligne manden – det er kvindelig undertrykkelse …… af kvinden selv. Hvis der skal ske et mønsterbrud, som gør, at der er ligeværd mellem kønnene, og de derved har balance imellem dem, så skal de tage deres køn alvorligt og tage ansvar herfor.

Er du bevist omkring dine feminine energier, og giver du dem plads?

Feminine energier er blandt andet: Indadvendt, intuition, visdom, omsorg, hvile, modtagelighed, inkluderende, blød, rund, lyttende.

Maskuline energier er blandt andet: Udadvendt, styrke, udholdenhed, handling, viden, ekskluderende, hård, kantet, vurderende, tale.

Det vil sige, at kvinden går til verden med sine feminine energier og kan så vælge en maskulin adfærd, vs. at manden kan gå til verden med sine maskuline energier og tage en kvindelig adfærd – det er naturlig balance!

Når du er i naturlig balance, vil du have et flow i dit liv som skaber endnu mere glæde. Al skabelse af vores liv er os selv og ingen andre.

Så snart kvinden begynder at kopiere sine mandelige kollegaer eller omvendt, så går det galt.. Når kvinder gentagende gange sætter viden før hjertekvaliteten, tanken før intuition, tanken før følelsen, så bliver det kunstigt og rigtig hårdt arbejde, eftersom det er energistridigt. Men ja, egoet vil så gerne modtage anderkendelse fra sin mandlige skare, og hvis hun ikke kan gøre det via sin kerne, må egoet tages i brug. Det er ikke at være i balance men derimod ren overlevelse.

Mennesket har udviklet sig fra rene overlevelsesvæsner til mere komplekse strategimennesker i form af vores forskellige hjernehalvdele. Den nyeste hjernehalvdel er Neocortex “ny” “hjerne”. Det er her mennesket ræsonnerer, forbinder tanker og foretager planlægning. Med andre ord er det her, at processer på højeste niveau kontrolleres som har at gøre med logik, kreativitet og sprog. Men at undlade at bruge den, ved at tænke i ren overlevelse, er ikke at tage vores race alvorligt. Vi har fået hjernen til at kunne højne os til større bevidsthed – SÅ BRUG DEN FOR POKKER!

Bibehold din kvindelighed og lev længere i overensstemmelse med naturen, og tag ansvar for det køn, du er blevet født som. På sammen måde håber jeg, at de mænd, som skulle have forvildet sig ind på denne side, også er stolte af deres køn. Det synes sådan en kvinde som jeg i hvert fald. Det må ikke være en kamp mellem manden og kvinden men derimod en samhørighed til udvikling af vores fælles verden. Pt. ser det mere ud til at være en afvikling.

0 replies

Skriv en kommentar


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Du kan også læse om: