HANDELS OG ABONNEMENTSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af:

CVR: DK-37145920.

Janne Skou, Allehelgensgade 33, 1. th., 4000 Roskilde.

Kontakt mig på janne@janneskou.dk.

 

Priser og betalingsbetingelser:

Alle priser er i danske kroner inkl. moms medmindre andet er angivet.

Alle, pakker osv. betales forud før arbejdet påbegyndes med mindre andet aftales.

Alle forløbspakker skal benyttes indenfor 6 måneder.

Personoplysninger:

Der videregives ikke personoplysninger om vores kunder, medmindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Janne Skou forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Brugsaftale:

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.
Ved køb af et online-produkt ved © Janne Skou inkluderer 1 licens, og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange og indenfor 30 dage efter køb.
Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Janne Skou. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Janne Skou online-produkter.
Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Fortrydelses- og returret:

Janne Skou yder ifølge forbrugeraftalelovens § 17 en 14 dages fortrydelsesret på varer – til både private og erhverv.

Da ydelserne udelukkende er online/elektroniske løber retur-/fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor du har betalt for varen.

Ved benyttelse af fortrydelses-/returretten tilbageføres pengene elektronisk. Ved en elektronisk tilbageførsel kan der gå op til 5 dage, før du modtager pengene.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Janne Skou tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Janne Skou forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Janne Skou kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Disclaimer:

Der skrivers, brugers og undervises i den viden, jeg har lært på mine mange uddannelser og kurser, og det skal betragtes som en inspiration, som stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Betalingsbetingelser:

Der betales kontant eller via MobilePay 11369 efter hver session/behandling med mindre andet er aftalt. Ved længere forløbspakker betales kontant eller via MobilPay 11369 ved første session/behandling.

Afbudsregler:

Afbud indtelefoneres på mobil nr. 2939 2978 senest kl. 12 dagen inden konsultationen.
Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves halvdelen af sessionsbeløbet.

Ejerforhold:

Det spirituelle menneske ejes af firmaet Janne Skou, CVR-nr 37145920